Leaderboards

Daily Sports Betting

# Name Stars
1 speed hourse 5,556
2 SISHU PRAMANIK 4,248
3 Kishor007 3,883
4 NAVEEN116 3,825
5 deepakrock 3,571
6 Rajiv Ranjan 2,776
7 BihariBahiya 1,560
8 krishanu 1,478
9 naveen.bth 1,395
10 shringarika 1,355

Daily Games

# Name Stars
1 kartik2141 11,430
2 Anil prajapat 5340 7,833
3 harsha reddy 3511 6,691
4 sathzzz123 5,594
5 nagalingadu 4,777
6 crom 4,754
7 Roshan1984 3,975
8 AJAY INDIA 3,366
9 Shri ram 3,334
10 Bey Friend's 3,031

Daily Virtual Games

# Name Stars
1 nike_ind 3,564
2 palerode 2,190
3 Jitender K 1,634
4 N R K REDDY 1,582
5 rambabu sagar 544
6 kishanu 355
7 Nikhil Parmar 341
8 roshni thakur 106
9 Surya Bhushan Vikash 92
10 S04957 78

Daily Matka

# Name Stars
1 Bhupendrasingh999 122
2 I Miss U MiiNii 3

Daily Virtual Horse Racing

# Name Stars
1 Vijuuuuu 3,322
2 ManuLakh 716
3 N R K REDDY 694
4 madhavi3333 336
5 prasad guttula 239
6 TELEGU FILM FAN 216
7 Nikhil Parmar 118
8 Pittala Bhanojirao 103
9 Sumit Nai 75
10 MahendraSingh1505 52
18+ AD
Alert check
Delayed Alert Close
X

Please turn your device to portrait mode.
Ignore this message