Leaderboards

Daily Sports Betting

# Name Stars
1 Arvind Sharma 460
2 ramprajapat 237
3 s sekhar sahoo 7
4 LOKESH PANDEY 6
5 srikanth5459 3
6 anilbhargaw 0
7 Ankit P. Doshi 0
8 Ashokbiswas 0
9 Sanjay 99 0
10 1992raja 0

Daily Games

# Name Stars
1 Shaileshkumar m Panchal 51,271
2 gokul mali 16,640
3 crom 2,170
4 srikanth5459 1,866
5 anand mahidhar 1,422
6 botlagudurupadmaja 1,420
7 kotireddy1258 1,408
8 RABARI SAGARBHAI SUNDABHAI 1,263
9 C.B.BHATIA 1,223
10 jai mata di..... 1,190

Daily Virtual Games

# Name Stars
1 utkarshmishralife 1,132
2 ManikantMNIT 66

# Name Stars
1

Daily Virtual Horse Racing

# Name Stars
1 PRAVIN THAKOR 29
18+ AD
Alert check
Delayed Alert Close
X

Please turn your device to portrait mode.
Ignore this message